เส้นทางยอดนิยม
สิงคโปร์
เริ่มต้น
7,265 บาท
ฮ่องกง
เริ่มต้น
7,155 บาท
โตเกียว
เริ่มต้น
9,955 บาท
มาเล (มัลดีฟส์)
เริ่มต้น
11,660 บาท
ไทเป
เริ่มต้น
6,740 บาท
ลอนดอน
เริ่มต้น
21,790 บาท